• ระบบภาษี(ValueAdded & Tax)

      ระบบภาษีมูลค่าเพิ่มจะถูกเชื่อมมาจากระบบซื้อ, ขาย, รับคืน, ส่งคืนและระบบอื่น ๆ โดยอัตโนมัติ

  สามารถเพิ่มภาษีซื้อและภาษีขายได้(ยื่นเพิ่มเติมได้)
     
  รองรับการคำนวณอัตราภาษีซื้อเฉลี่ยได้
     
  รายงานภาษีซื้อ-ขาย เป็นไปตามข้อกำหนดของกรมสรรพากร และแยกให้ตามสาขาของกิจการ
     
  สามารถออกภงด. 3 , 53 ที่เป็นใบปะหน้า และใบต่อเพื่อยื่นสรรพากรได้
     
  สามารถเรียกรายงานภาษีถูกหัก ณ ที่จ่ายได้
     
  สามารถเรียกรายงานภาษีซื้อแบบมีภาษีเฉลี่ยได้
     
Copyright ? 2006 - 2012 บริษัท แคสคอม จำกัด
21/137 หมู่ 4 ถ.อนามัยงามเจริญ แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150
Tel. 0-2416-1400 Fax. 0-2416-1415